top of page
Ceramics_13.png

Свободна Европа: "То просто светеше". Росица, Юри и Анна, които създават две училища в село Голяма Желязна


През месец април "Свободна Европа" също публикува авторски материал, посветен на нашата инициатива. Благодарим на редактора Ваня Савкова за интереса и желанието да се срещне с нас, за да разкаже и нашата история.


Анна Българанова, Росица Мутафчиева и Юри Стайков от Шарена задруга, Photo: Ивайло Дончев
Анна Българанова, Росица Мутафчиева и Юри Стайков от Шарена задруга, Photo: Ивайло Дончев

В подробния материал ще откриете още детайли за нашата първа среща с училището в с. Голяма Желязна, как се събуди вдъхновението за създаването на сдружение "Шарена Задруга" и какви са следващите стъпки към реализирането на плана за създаване на Международно училище за кулинарни изкуства и традиционни занаяти.


Целият материал можете да прочетете на сайта на "Свободна Европа" ТУК.


_____________________


На 12 март, 2024 г. дадохме начало на строително-ремонтните дейности на бъдещото училище. За "Началото, делвата и люлякът", можете да прочетете ТУК.


__________


Radio Free Europe: "It simply shined".

Rositsa, Yuri, and Anna, who establish two schools in the village of Golyama Zhelyazna


In April, Radio "Free Europe" also published an original piece dedicated to our initiative. We thank the editor Vanya Savkova for the interest and willingness to meet with us to tell our story.


In the full article, you will find more details about our first meeting with the school in the village of Golyama Zhelyazna, how the inspiration for creating the "Sharena Zadruga" association arose, and what the next steps are towards realizing the plan to establish an International School of Culinary Arts and Traditional Crafts.


Anna Bulgaranova, Rositsa Mutaftchieva, and Yuri Staykov from Sharena Zadruga, Photo: Ivaylo Donchev


You can read the entire article on the Radio "Free Europe" website HERE.


___________________


On March 12, 2024, we initiated the construction and renovation activities of the future school. You can read the full story HERE.


Yorumlar


bottom of page