top of page
Ceramics_13.png

Началото, делвата, люлякът

Ще запомним този март така, както помним пролетта на 2019 година, когато се изгубихме в с. Голяма Желязна, но открихме нова мечта. Оттогава до сега не спираме да работим, за да я осъществим. И това е само началото. 
На 12 март, 2024г. в двора на училището в селото се събрахме с вече разрасналия се екип на “Шарена Задруга”, за да си пожелаем на добър час. Всеки от нас остави думи, мисли и пожелания в делвата, която нашият майстор-грънчар Румен изработи специално. Донесохме си люляк и го посадихме с надеждата някой ден около красивите му цветове да се събират ученици, учители и гости на училището. 


The start of the renovation works of the Sharena Fabrika school

Снимка: Ивайло Дончев


За малко повече от две години екипът на “Шарена Задруга” порасна значително, а от самото начало получава подкрепата на жителите на селото, местните институции и множество доброволци. С благодарност към всеки един от тях, както и кмета на с. Голяма Желязна - Виолета Стоянова, кмета на гр. Троян - Донка Михайлова и нейния екип, продължаваме да работим всички заедно, за да превърнем селото в стратегически център за кулинарни изкуства и традиционни занаяти. 


Повече за инициативата "Шарена Задруга" можете да научите от интервюто на Цвети Петрунова за Тази Събота и Неделя по bTV.


The start of the renovation works of the Sharena Fabrika school

Снимка: Ивайло Дончев


В следващите важни месеци предстои на територията на кампуса да бъдат възстановени няколко емблематични за селото сгради, както и училището. Най-голямото предизвикателство пред строители и архитекти ще бъде да се съхранят ключови елементи от неговата архитектура и интериор и сградата да бъде възстановена според първоначалния й вид.


Строителните дейности ще се развиват на етапи, като в първия ще се извърши реконструкция на кулинарното училище. 


The start of the renovation works of the Sharena Fabrika school.

Снимка: Ивайло ДончевВ тази същинска част на работата ще се постараем да споделяме всичко важно, което се случва и което предстои. И така до есента на 2025 г., когато ще удари първият звънец. И пак ще се съберем. Под люляка. 


________________________


През месец февруари гостувахме и в ефира на BTV и програмата на "Тази Събота и Неделя", за да разкажем повече за инициативата "Шарена Задруга", какво беше началото и какво предстои. Цялото интервю можете да разгледате ТУК.


________________________


The Beginning


We will remember this March just as we remember the spring of 2019 when we got lost in the village of Golyama Zhelyazna but found a new dream. From then until now, we haven't stopped working to make it come true. And this is just the beginning.Photos: Ivaylo DonchevOn March 12, 2024, in the schoolyard of the village, we gathered with the now expanded team of "Sharena Zadruga" to wish ourselves good luck. Each of us left words, thoughts, and wishes in the clay pot, which our master potter Rumen specially crafted. We brought a lilac and planted it, hoping that one day, students, teachers, and guests of the school would gather around its beautiful colors.


Photos: Ivaylo Donchev


In a little over two years, the team of "Sharena Zadruga" has grown significantly, receiving support from the residents of the village, local institutions, and numerous volunteers from the very beginning. With gratitude to each and every one of them, as well as to the mayor of Golyama Zhelyazna - Violeta Stoyanova, the mayor of Troyan - Donka Mihaylova, and her team, we all continue to work together to transform the village into a strategic center for culinary arts and traditional crafts.In the upcoming important months, several emblematic buildings for the village, as well as the school itself, are scheduled to be restored on the campus grounds. The biggest challenge for builders and architects will be to preserve key elements of its architecture and interior, ensuring that the building is restored to its original appearance.


Construction activities will proceed in stages, with the first stage involving the reconstruction of the culinary school.


Photos: Ivaylo Donchev


In this crucial part of our work, we will strive to share everything important that happens and what lies ahead. So, until the fall of 2025, when the first bell will ring, we will gather again. Under the lilac tree.


___________________


In February, we were guests on BTV's program "This Saturday and Sunday" to talk more about the "Sharena Zadruga" initiative, what the beginning was like, and what lies ahead. You can view the entire interview HERE.

Commentaires


bottom of page