top of page
Ceramics_13.png

Jazz & Art Festival 2024 ще се проведе между 11 -14 юли

За втора година с. Орешак празнува музиката, изкуството и занаятите! В дните от 11 до 14 юли 2024 ще се съберат впечатляващи джаз изпълнители от българската и международна сцена, които ще пеят под звездите в откритите пространства на Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак. Освен богатата концертна програма, която ще се състои всяка вечер след 19:00ч., през деня ще имате възможност да се потопите в света на разнообразни артистични изяви, изложби и работилници.


Джаз фестивал

И тази година ние от сдружение "Шарена Задруга" сме щастливи, че можем да сме сред основните партньори на Jazz & Art Festival. Обединени от идеята да спомагаме за запазването на българските занаяти, заедно с някои от най-талантливите родни занаятчии и бъдещи учители в Международното училище за кулинарни изкуства и традиционни знаяти, организираме различни творчески работилници.


В дните 12-ти и 13-ти юли ще се проведе работилница по грънчарство, водена от прекрасните Румен и Стела Георгиеви, които ще покажат основни техники в работата с грънчарско колело. Самият Румен е завършил училището на приложните изкуства в Троян. Дълги години е бил дизайнер на керамични изделия в троянската фабрика “Арт”, реализирал е няколко самостоятелни изложби и тепърва предстои да преподава в бъдещата "Шарена Фабрика".


_______________творческа работилница по грънчарство

Фотограф: Ивайло Дончев


В същите дни ще се проведе и шивашка работилница, в която Мария Бейкър ще ви покаже тънкости в шиенето на чанти и несесери с филц и апликации. Мария работи в областта на костюмите и модата повече от 17 години, преподавала е шиене и моделиране в Лондон и Берлин и днес с удоволствие продължава да предава знания и умения на желаещите.


шивашка работилница

Фотограф: Ивайло Дончев


Последният ден на фестивала ще бъде изцяло посветен на изкуствата и занаятите с множество интересни занимания, които организаторите са подготвили. Но времето до неделя ще бъде изпълнено с разнообразни творчески активности и много музика.


На сцената ще се качат международни и български изпълнители от Аржентина, Франция, Бразилия, Куба, Сърбия, Китай и България. Сред звездите на тазгодишния фестивал ще бъде неповторимата Карън Соуза, смятана за най-влиятелния глас на джаза и боса нова в наши дни.

Песните й като "Creep" (Radiohead), "Tainted Love" (Soft Cell) и "Paris" (Karen Souza) бяха представени в известни филми и сериали на Netflix като "The Zero Theorem" (2013), "White Lines" (2020) ,"Династия" (2021) и е поканена да пее специално по време на пролетното модно ревю на Ралф Лорън (2019), а през 2023 избира нейно парче за саунтрак на новата му колекция и парфюм.


Големият български джаз певец Васил Петров ще отбележи 30 години в музиката и ще представи нова концертна програма с джаз трио със специалното участие на популярния френски пианист и композитор Армел Дупа.


За пръв път у нас ще пристигне и младият виртуоз Уил Сант (Сао Паоло, Бразилия). Той ще излезе на сцената на 11 юли с концерт, посветен на творчеството на легендарния Жоао Жилберто, чиято годишнина отбелязваме тази година, заедно с 60 годишнината от издаването на величествения албум Getz/Gilberto.


Сред акцентите в програмата е и кубинската група Septeto Nabori. От най-карибския и музикален град в Куба Сантяго де Куба пристигат 8-те музиканти, които ще представят проект разработен в ритмите на най-автентичната кубинска музика и култура, повлияна от дълбоко вкоренената традиция на Сантяго де Куба, особено "El son", но в същото време с оригинални аранжименти и импровизации в уникален стил.


Фестивалът обещава разнообразна програма, впечатляващи артисти и позитивна атмосфера, настроение и положителни емоции. Четири дни музика и изкуство ще си партнират с идеята да създадат фантастично културно преживяване и много незабравими моменти. Ние нямаме търпение! Пазете датите! Ще бъде вълнуващо!

_________________Програма:

Вратите отварят в 11:00ч.

Концертите започват в 19:00ч.


11 юли (четвъртък) вход свободен


 • Джаз Тет – Троян (БГ)

 • Hot Club de Plovdiv (BG)

 • YIK – CCN (China)

 • WILL SANTТ (BRAZIL)


12 юли (петък)


 • Matea Jezdic (Serbia)

 • Mike Sax & Key (BG)

 • Septeto Nabori (Cuba)


13 юли (събота)


 • Весела Морова & Би Бенд Велико Търново (БГ)

 • Karen Souza (Argentina)

 • Васил Петров (БГ) & Armel Dupas trio (France)


14 юли (неделя) – вход свободен

 • Ден на изкуствата и занаятите


_________________


Билети за Jazz & Art Festival Oreshak могат да бъдат закупени онлайн от Ивентим и в партньорската им мрежа. Ще се насладим на магията магията на джаза и изкуството в сърцето на Балкана от 11 до 14 юли 2024 г.


За допълнителна информация и пълна програма посетете сайта ТУК.


__________________________________________________________________________________________________


For the second year in a row, the village of Oreshak celebrates music, art, and crafts! From July 11th to 14th, 2024, impressive jazz performers from the Bulgarian and international scenes will gather to sing under the stars in the open spaces of the National Exhibition of Crafts and Arts in Oreshak. In addition to the rich concert program, which will take place every evening after 7:00 PM, during the day you will have the opportunity to immerse yourself in a world of diverse artistic performances, exhibitions, and workshops.


джаз фестивал орешак

This year, we at the "Sharena Zadruga" association are happy to be among the main partners of the Jazz & Art Festival. United by the idea of promoting the preservation of Bulgarian crafts, we, along with some of the most talented local artisans and future teachers at the International School of Culinary Arts and Traditional Crafts, are organizing various creative workshops.


On July 12th and 13th, a pottery workshop will be held, led by the wonderful Rumen and Stela Georgievi, who will demonstrate basic techniques using a pottery wheel. Rumen himself graduated from the School of Applied Arts in Troyan. He has been a designer of ceramic products at the Troyan factory "Art" for many years, has held several solo exhibitions, and will soon be teaching at the future "Sharena Fabrika."


Photo: Ivaylo Donchev


On the same days, a sewing workshop will be held, where Maria Baker will show you the intricacies of sewing bags and pouches with felt and appliqués. Maria has been working in the field of costumes and fashion for over 17 years, has taught sewing and modeling in London and Berlin, and today she continues to happily share her knowledge and skills with those interested.Photo: Ivaylo Donchev


The last day of the festival will be entirely dedicated to arts and crafts, with many interesting activities prepared by the organizers. But until Sunday, the time will be filled with various creative activities and a lot of music.


International and Bulgarian performers from Argentina, France, Brazil, Cuba, Serbia, China, and Bulgaria will take the stage.


Among the stars of this year's festival will be the incomparable Karen Souza, considered the most influential voice in jazz and bossa nova today.
Her songs like "Creep" (Radiohead), "Tainted Love" (Soft Cell), and "Paris" (Karen Souza) have been featured in popular Netflix films and series such as "The Zero Theorem" (2013), "White Lines" (2020), "Dynasty" (2021), and she was invited to sing at Ralph Lauren's spring fashion show (2019). In 2023, one of her songs was chosen as the soundtrack for his new collection and perfume.


The great Bulgarian jazz singer Vasil Petrov will celebrate 30 years in music and will present a new concert program with a jazz trio featuring the special participation of the popular French pianist and composer Armel Dupas.


For the first time in Bulgaria, the young virtuoso Will Sant (São Paulo, Brazil) will perform. He will take the stage on July 11th with a concert dedicated to the work of the legendary João Gilberto, whose anniversary we celebrate this year, along with the 60th anniversary of the majestic album Getz/Gilberto.


Among the highlights of the program is the Cuban group Septeto Nabori. From the most Caribbean and musical city in Cuba, Santiago de Cuba, eight musicians will present a project developed in the rhythms of the most authentic Cuban music and culture, influenced by the deeply rooted tradition of Santiago de Cuba, especially "El son," while incorporating original arrangements and improvisations in a unique style.


The festival promises a diverse program, impressive artists, and a positive atmosphere, mood, and emotions. Four days of music and art will partner with the idea of creating a fantastic cultural experience and many unforgettable moments. We can't wait! Save the dates! It will be exciting!


_____________________


Program:

Doors open at 11:00 AM.

Concerts start at 7:00 PM.


July 11th (Thursday) free entry

Jazz Tet – Troyan (BG)

Hot Club de Plovdiv (BG)

YIK – CCN (China)

WILL SANT (BRAZIL)


July 12th (Friday)

Matea Jezdic (Serbia)

Mike Sax & Key (BG)

Septeto Nabori (Cuba)


July 13th (Saturday)

Vesela Morova & Big Band Veliko Tarnovo (BG)

Karen Souza (Argentina)

Vasil Petrov (BG) & Armel Dupas Trio (France)


July 14th (Sunday) – free entry

Day of Arts and Crafts


______________________


Tickets for the Jazz & Art Festival Oreshak can be purchased online from Eventim and their partner network. We will enjoy the magic of jazz and art in the heart of the Balkans from July 11th to 14th, 2024.

Comments


bottom of page