top of page
Ceramics_13.png

"Историите на Мария Йотова": Как се спасява изоставено училище

През месец май в с. Голяма Желязна гостува екипът на рубриката "Историите на Мария Йотова" и предаването "На фокус с Лора Крумова". Срещнахме се пред бъдещото Международно училище за кулинарни изкуства, зад чиято ограда ремонтните дейности вървяха с пълна сила.

Разказахме за първия спомен от деня, в който се загубихме в с. Голяма Желязна и случайно изскочихме пред училището, както и за първите идеи, с които се вдъхновявахме. Показахме бъдещите помещания, които ще се превърнат в кухни, класни стаи, ресторант и кафене. Говорихме за мотивацията ни, плановете за развитие, екипът, който стои зад проекта и какво мечтаем да остане след нас. А на въпроса "Как се спасява изоставено училище", казахме "С хора".Благодарим за позитивното отношение и интерес на Мария Йотова и екипа на предаването!


Цялото интервю можете да видите на линка ТУК.


______________________


"The Stories of Maria Yotova": How to Save an Abandoned School


In May, the team from the segment "The Stories of Maria Yotova" and the show "In Focus with Lora Krumova" visited the village of Golyama Zhelyazna. We met in front of the future International School of Culinary Arts, where renovation activities were in full swing behind its fence.


We shared our first memory of the day we got lost in Golyama Zhelyazna and accidentally stumbled upon the school, as well as the initial ideas that inspired us.


We showcased the future spaces that will be transformed into kitchens, classrooms, a restaurant, and a café. We talked about our motivation, development plans, the team behind the project, and what we dream of leaving behind. When asked, "How do you save an abandoned school?" we answered, "With people."


You can watch the entire interview at the following link: HERE.


_______________________


Comments


bottom of page